۱ مرداد ۱۴۰۳

صبانور

تحلیل بازارگردانی نماد “کنور” توسط تامین سرمایه تمدن

جلسه تحلیل بازارگردانی نماد کنور توسط شرکت تامین سرمایه تمدن بعنوان بازارگردان با حضور مسعود بابایی معاونت مالی و اقتصادی توسعه معدنی و صنعتی صبانور و جمعی از فعالان بازارسرمایه برگزار گردید.
تامین سرمایه تمدن، صبانور، تحلیل بازارگردانی، نماد کنور، بازار تامین مالی جمعی، بازار سهام، بازار سهام نیوز