۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

سفارس

نماد “سفارس” زیر ذره‌بین تحلیلگران

جلسه تحلیلی صنعت سیمان به میزبانی گروه مالی شهر با همراهی تامین سرمایه تمدن، کارگزاری تمدن و کارگزاری شهر برگزار شد.