۱ مرداد ۱۴۰۳

تامین سرمایه تمدن

سهم ۲۴درصدی “تامین سرمایه تمدن” از بازار تامین مالی

با وجود اینکه ساختار مالی ایران بانک محور است اما در طول چند سال اخیر به واسطه افزایش تقاضای تامین مالی از سوی نهادها و شرکت ها و عدم توانایی بانک‌ها در پوشش این نیازها، نوع دیگری از تامین مالی روی کار آمد که با گذشت زمان با اقبال خوبی همراه شد.
تامین سرمایه تمدن، بازار تامین مالی، تامین مالی، بازار سهام، بازار سهام نیوز
تامین سرمایه تمدن

سهم ۲۴درصدی “تامین سرمایه تمدن” از بازار تامین مالی

با وجود اینکه ساختار مالی ایران بانک محور است اما در طول چند سال اخیر به واسطه افزایش تقاضای تامین مالی از سوی نهادها و شرکت ها و عدم توانایی بانک‌ها در پوشش این نیازها، نوع دیگری از تامین مالی روی کار آمد که با گذشت زمان با اقبال خوبی همراه شد.

ادامه مطلب »