۴ مرداد ۱۴۰۳

بیمه ملت

ثبت رکورد یک‌هزار و ۷۲ میلیارد تومانی حق بیمه صادره “ملت”

"ملت"در هشتمین ماه از سال جاری از بخش حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی) با رشد ۱۳۵ درصدی نسبت به مهرماه سال جاری و ۳۶۴ درصدی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، به درآمد یک هزار و ۷۲ میلیارد تومانی دست‌یافته است.
بیمه ملت، ملت، حق بیمه، بازار سهام، بازار سهام نیوز
بیمه ملت

ثبت رکورد یک‌هزار و ۷۲ میلیارد تومانی حق بیمه صادره “ملت”

“ملت”در هشتمین ماه از سال جاری از بخش حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی) با رشد ۱۳۵ درصدی نسبت به مهرماه سال جاری و ۳۶۴ درصدی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، به درآمد یک هزار و ۷۲ میلیارد تومانی دست‌یافته است.

ادامه مطلب »