۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

بیمه‌شدگان بازار سهام

واریز خسارت به حساب بیمه‌شدگان بازار سهام

امیرمهدی صبائی مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار  از واریز خسارت به حساب بیمه‌شدگان بازار سهام خبر داد.