۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

نمایشگاه

فرصت مغتنم نمایشگاه‌ها برای معرفی محصولات شرکت‌های فعال در بازار سرمایه

یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه سامان، اعلام کرد که نمایشگاه‌ها در تمامی کشورها مکانی برای آشنایی، تبادل نظر، مذاکره و حتی امضای تفاهم نامه ها بوده و از ظرفیت های ایجاد شده در این خصوص، به خوبی می توان استفاده کرد.
بیمه سامان، بازار سرمایه، نمایشگاه بین المللی کیش اینوکس، بازار سهام، بازار سهام نیوز
نمایشگاه

فرصت مغتنم نمایشگاه‌ها برای معرفی محصولات شرکت‌های فعال در بازار سرمایه

یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه سامان، اعلام کرد که نمایشگاه‌ها در تمامی کشورها مکانی برای آشنایی، تبادل نظر، مذاکره و حتی امضای تفاهم نامه ها بوده و از ظرفیت های ایجاد شده در این خصوص، به خوبی می توان استفاده کرد.

ادامه مطلب »