۴ مرداد ۱۴۰۳

شبکه فروش بیمه دی

رشد ۱۴۰ درصدی سهام شرکت “بیمه دی”

مدیرعامل بیمه دی گفت: ما در سال جاری ۲ برابر سال گذشته فروش بیمه داشته‌ایم و تحقق ۱۳۶ درصدی خرده فروشی بسیار موضوع مهمی است.
بیمه دی، سهام، ودی، درآمد، سرمایه، بازار سهام، بازار سهام نیوز