۳ مرداد ۱۴۰۳

صدور بیمه نامه

بیمه تعاون معادل ۹۰درصد سال گذشته حق‌بیمه صادر کرد

بررسی ها نشان می دهد که بیمه تعاون با 16 هزار و 535 میلیارد ریال حق بیمه نامه صادر شده در پایان آبان سال جاری معادل 90 درصد مجموع سال گذشته بیمه نامه صادر کرد که در اینصورت باید منتظر ثبت بهترین نتیجه بیمه تعاون در صدور بیمه نامه بود.
بیمه تعاون، حق بیمه، وتعاون، بازارسهام، بازارسهام نیوز
صدور بیمه نامه

بیمه تعاون معادل ۹۰درصد سال گذشته حق‌بیمه صادر کرد

بررسی ها نشان می دهد که بیمه تعاون با ۱۶ هزار و ۵۳۵ میلیارد ریال حق بیمه نامه صادر شده در پایان آبان سال جاری معادل ۹۰ درصد مجموع سال گذشته بیمه نامه صادر کرد که در اینصورت باید منتظر ثبت بهترین نتیجه بیمه تعاون در صدور بیمه نامه بود.

ادامه مطلب »