۴ مرداد ۱۴۰۳

بیمه‌های زندگی

نرخ سود قطعی مشارکت بیمه‌های زندگی بیمه ایران اعلام شد

بازدهی مجموع سرمایه گذاری ها بیمه های زندگی بیمه ایران مشخص‏ و به تبع آن سود قطعی مشارکت در منافع بیمه های زندگی بیمه ایران برای سال ۱۴۰۱ خورشیدی معادل ۲۴٫۳۸ درصد اعلام شد.
بیمه ایران، نرخ سود قطعی مشارکت، بیمه‌های زندگی، بازار سهام، بازار سهام نیوز