۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

بیمه‌های زندگی

نرخ سود قطعی مشارکت بیمه‌های زندگی بیمه ایران اعلام شد

بازدهی مجموع سرمایه گذاری ها بیمه های زندگی بیمه ایران مشخص‏ و به تبع آن سود قطعی مشارکت در منافع بیمه های زندگی بیمه ایران برای سال ۱۴۰۱ خورشیدی معادل ۲۴٫۳۸ درصد اعلام شد.