۲۹ فروردین ۱۴۰۳

بیمه البرز

سازمان بورس به افزایش سرمایه “بیمه البرز” مجوز داد

شرکت بیمه البرز مجوز افزایش ۱۱ هزار میلیارد ریالی سرمایه خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دریافت کرد.
بیمه البرز، مجوز، سازمان بورس، افزایش سرمایه، بازار سهام، بازار سهام نیوز