۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

مجمع عمومی فوق العاده

بیمه البرز افزایش سرمایه داد

مجمع عمومی فوق‌العاده بیمه البرز با حضور بیش از 85 درصد از سهامداران برگزار و افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 35 هزار میلیارد ریال به 46 هزار میلیارد ریال معادل 31.4 درصد از محل مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی، سود انباشه و اندوخته سرمایه ای تصویب شد.
شرکت بیمه البرز

رشد بسیار خوب قیمت سهام بیمه البرز

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بیمه البرز روز شنبه دوم دی ماه ۱۴۰۲ به ریاست سید محمد حسن ملیحی، رییس هیات مدیره این شرکت و با حضور سهامداران و نمایندگان بیمه مرکزی و سازمان بورس برگزار شد.
بیمه البرز، مجمع عمومی فوق العاده بیمه البرز، بازار سهام، بازار سهام نیوز
مجمع عمومی فوق العاده

بیمه البرز افزایش سرمایه داد

مجمع عمومی فوق‌العاده بیمه البرز با حضور بیش از ۸۵ درصد از سهامداران برگزار و افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۳۵ هزار میلیارد ریال به ۴۶ هزار میلیارد ریال معادل ۳۱٫۴ درصد از محل مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی، سود انباشه و اندوخته سرمایه ای تصویب شد.

ادامه مطلب »