۴ مرداد ۱۴۰۳

بیمه اتکایی ایرانیان

افزایش صددرصدی سرمایه بیمه اتکایی ایرانیان با تایید سهامداران

افزایش سرمایه صد در صدی شرکت بیمه اتکایی ایرانیان پس از دریافت مجوزهای سازمان بورس اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در مجمع عمومی فوق العاده به تأیید حد اکثری سهامداران رسید.
بیمه اتکایی ایرانیان، سهامداران، افزایش سرمایه، بازار سهام، بازار سهام نیوز