۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

قراضه

قیمت قراضه در بازارهای آسیا رشد کرد

رونق بازار بیلت آسیا، قراضه وارداتی در بازار شرق آسیا را نیز بالا برد.