۴ مرداد ۱۴۰۳

قراضه

قیمت قراضه در بازارهای آسیا رشد کرد

رونق بازار بیلت آسیا، قراضه وارداتی در بازار شرق آسیا را نیز بالا برد.
بیلت، بازار بیلت جهانی، قراضه، قیمت قراضه، بازارهای آسیا، بازار سهام، بازار سهام نیوز