۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

بازار گواهی سپرده کالایی

۲هزار گواهی سپرده کالایی در بورس کالا معامله شد

در دادوستد‌های روز گذشته بازار مالی بورس کالا، یک هزار و ۹۴۸ هزار گواهی سپرده کالایی و ۲۷ میلیون صندوق کالایی دست به دست شد.
سپرده کالایی

۹ میلیون گواهی سپرده کالایی معامله شد

در معاملات بازار مالی بورس کالا، ۹ میلیون و ۹۷ هزار گواهی سپرده در هفته منتهی به ۱۸ آبان دست به دست شد. در هفته سپری شده ۲۲۳ میلیون واحد صندوق کالایی نیز دست به دست شد.
بورس کالا، گواهی سپرده کالایی، بازار سهام، بازار سهام نیوز