۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

روزهای عرضه

پذیرش‌های جدید در بورس کالای ایران

بورس کالای ایران از پذیرش ۲۲ محصول متعلق به ۱۴ شرکت در بازار اصلی و فرعی خبر داد.