۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

حجم معاملات گواهی شمش طلا از ۱.۵ تن عبور کرد

حجم معاملات گواهی سپرده شمش طلا در پایان معاملات هفته گذشته از ۱۵ میلیون گواهی معادل ۱.۵ تن شمش طلا عبور کرد تا این ابزار مالی جذاب بتواند با وجود عمر کوتاه بیش از ۵ همت نقدینگی از بازارها را به سمت معاملاتی رسمی و شفاف جذب کند.
بورس کالا، معاملات گواهی شمش طلا، بازار سرمایه،بازار سهام، بازار سهام نیوز

حجم معاملات گواهی شمش طلا از ۱.۵ تن عبور کرد

حجم معاملات گواهی سپرده شمش طلا در پایان معاملات هفته گذشته از ۱۵ میلیون گواهی معادل ۱.۵ تن شمش طلا عبور کرد تا این ابزار مالی جذاب بتواند با وجود عمر کوتاه بیش از ۵ همت نقدینگی از بازارها را به سمت معاملاتی رسمی و شفاف جذب کند.

ادامه مطلب »