۱ مرداد ۱۴۰۳

بازار فیزیکی بورس کالا

ارزش معاملات ۱۰ شرکت برتر ۱۶.۹ همت شد

آمار معاملات بازار فیزیکی بورس کالا نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۳۰ آذر ۳۶۶ شرکت در تالار‌ها و بازار فرعی کالا و محصولشان را عرضه کردند که به معامله ۲ میلیون و ۸۳۲ هزار تن انواع کالا و محصول به ارزش ۳۱.۶ هزار میلیارد تومان منتهی شد.
بورس کالا، معاملات، ارزش معاملات، شرکت برتر، بازار سهام، بازار سهام نیوز
بازار فیزیکی بورس کالا

ارزش معاملات ۱۰ شرکت برتر ۱۶.۹ همت شد

آمار معاملات بازار فیزیکی بورس کالا نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۳۰ آذر ۳۶۶ شرکت در تالار‌ها و بازار فرعی کالا و محصولشان را عرضه کردند که به معامله ۲ میلیون و ۸۳۲ هزار تن انواع کالا و محصول به ارزش ۳۱.۶ هزار میلیارد تومان منتهی شد.

ادامه مطلب »