۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

تب‌سنج اقتصاد

بورس کالا در نقش تب‌سنج اقتصاد ایران

مدیرعامل بورس کالا گفت: بورس کالا نقش تب‌سنج اقتصاد را برای سیاست‌گذاران ایفا می‎‌‌کند.