۳ مرداد ۱۴۰۳

تالار صادراتی بورس کالا

مدیرعامل بانک صنعت و معدن از تالار صادراتی بورس کالا بازدید کرد

همزمان با عرضه بیش از ۲۲۰ هزار تن انواع کالاهای مختلف در تالار صادراتی بورس کالای ایران، علی خورسندیان مدیرعامل بانک صنعت و معدن در حضور سید جواد جهرمی مدیرعامل بورس کالای ایران از تالار صادراتی بازدید و در جریان روند معاملات صادراتی از بورس کالا قرار گرفت.
بورس کالا، مدیرعامل بانک صنعت و معدن، تالار صادراتی بورس کالا، بازارسهام، بازارسهام نیوز
تالار صادراتی بورس کالا

مدیرعامل بانک صنعت و معدن از تالار صادراتی بورس کالا بازدید کرد

همزمان با عرضه بیش از ۲۲۰ هزار تن انواع کالاهای مختلف در تالار صادراتی بورس کالای ایران، علی خورسندیان مدیرعامل بانک صنعت و معدن در حضور سید جواد جهرمی مدیرعامل بورس کالای ایران از تالار صادراتی بازدید و در جریان روند معاملات صادراتی از بورس کالا قرار گرفت.

ادامه مطلب »