۴ مرداد ۱۴۰۳

قرارداد آتی

۵ هزار قرارداد آتی در بورس کالا منعقد شد

در معاملات روز گذشته بازار مشتقه بورس کالا ۵ هزار قرارداد آتی و یک هزار و ۷۶۶ قرارداد اختیار معامله منعقد شد.
قراردادهای آتی

انعقاد ۱۷.۹ هزار قرارداد آتی در بورس کالا

در معاملات روز گذشته بازار مشتقه بورس کالا، ۱۷.۹ هزار قرارداد آتی منعقد شد. بیشترین حجم معاملات مربوط به گروه زعفران بود.
بازار قراردادهای آتی

۶۶هزار قرارداد آتی در بورس کالا معامله شد

بررسی معاملات هفتگی بازار قراردادهای آتی در بورس کالای ایران نشان می دهد ۶۶ هزار و ۷۴ قرارداد به ارزش ۶۳۳ میلیارد تومان در هفته اول آبان منعقد شد که از نظر حجم با رشد ۶ درصدی همراه بود.
قرارداد آتی

معامله ۶۲ هزار قرارداد آتی در بورس کالا

بررسی معاملات هفتگی بازار قراردادهای آتی در بورس کالای ایران نشان می دهد ۶۲ هزار و ۲۵۶ قرارداد به ارزش ۷۱۶ میلیارد تومان در هفته چهارم مهر منعقد شد.
بورس کالا، قرارداد آتی، بازار سهام، بازار سهام نیوز