۴ مرداد ۱۴۰۳

دارندگان ارز

معامله ۲۸۶میلیون واحد صندوق‌ در بورس کالا

در هفته چهارم مهر ۱۴۰۲ (منتهی به ۲۸ مهر)، بیش‌از ۲۸۶ میلیون واحد صندوق سرمایه‌گذاری کالایی به ارزش ۱.۱ همت (هزار میلیارد تومان) معامله شد.
بورس کالا، عملکرد هفتگی صندوق‌های کالایی منتشبازار فیزیکی بورس کالا، بازار سهام، بازار سهام نیوز