۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت محصولات پتروشیمی

افزایش یک میلیون تنی فروش محصولات پتروشیمی

مدیر گروه مطالعات اقتصادی و بازار انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: فروش محصولات پتروشیمی در شش ماهه ابتدایی سال جاری حدود یک میلیون تن بیش‌تر از سال ۱۴۰۰ بوده است.