۴ مرداد ۱۴۰۳

ادعای تخفیف خوراک برای شرکت های پتروشیمی تولیدکننده بنزین از متانول

مدیرعامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی، گفت: معافیت‌ها و مشوق‌هایی مانند تخفیف خوراک برای شرکت های پتروشیمی تولیدکننده بنزین از متانول در نظر گرفته شده است.
قیمت محصولات پتروشیمی

افزایش یک میلیون تنی فروش محصولات پتروشیمی

مدیر گروه مطالعات اقتصادی و بازار انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: فروش محصولات پتروشیمی در شش ماهه ابتدایی سال جاری حدود یک میلیون تن بیش‌تر از سال ۱۴۰۰ بوده است.
بورس کالا، صنعت پتروشیمی، محصولات پتروشیمی، شیمیایی، بازار سهام، بازار سهام نیوز