۳ مرداد ۱۴۰۳

بازارهای مالی و مشتقه

جذب ۱۰۰همت نقدینگی به سمت بازارهای مالی بورس کالا

هدف گذاری بورس کالا جذب ۱۰۰همت نقدینگی به بازارهای مالی و مشتقه رسمی کشور در راستای نقش آفرینی در سیاست‌گذاری‌های کلان است.
بورس کالا، صندوق های کالایی،بازارهای مالی و مشتقه ، بازار سهام، بازار سهام نیوز