۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

صندوق فعال

معامله ۲۶۴میلیون واحد صندوق‌ سرمایه‌گذاری در بورس کالا

در هفته نخست آبان ۱۴۰۲ (منتهی به ۵ آبان)، بیش از ۲۶۴ میلیون واحد صندوق سرمایه‌گذاری کالایی به ارزش یک هزار و ۳۴ میلیارد تومان معامله شد.