۴ مرداد ۱۴۰۳

بورس کالا

پذیرش ۱۷ شرکت در بازار‌های اصلی و فرعی بورس کالا

بورس کالای ایران با انتشار ۱۷ اطلاعیه از پذیرش کالا‌ها و محصولات ۱۲ شرکت در بازار اصلی و فرعی خبر داد.
محصول در تالار صادراتی

معامله ۱۳ میلیون تن محصول در بورس کالا

آمار معاملات بورس کالای ایران در هفتمین ماه از سال ۱۴۰۲ نشان می دهد ۱۳ میلیون و ۳۴۴ هزار و ۲۷۵ تن انواع کالا و محصول به ارزش ۱۲۴ هزار میلیارد تومان در بازار فیزیکی معامله شد که نسبت به شهریور به ترتیب ۱۱.۶ و ۸.۴ درصد افزایش را در حجم و ارزش به ثبت رساند.
سنگ آهن دانه بندی،

۵۲۵ تن محصول در بورس کالا دادوستد شد

امروز ۵۲۵ هزار تن انواع کالا و محصول در بازار فیزیکی بورس کالا دادوستد شد. بیشترین حجم معامله برای تالار سیمان بود.
آپارتمان تجاری و مسکونی

رشد حجم و ارزش معاملات در بازار فیزیکی بورس کالا

در معاملات هفته چهارم مهر بازار فیزیکی بورس کالا بیش از ۳میلیون و ۸۹هزار و ۴۰۰تن انواع محصول به ارزش ۳۳.۳هزار میلیارد تومان دادوستد شد که نسبت به هفته ماقبل به ترتیب رشد یک درصدی و ۱۰ درصدی را در حجم و ارزش معاملات تجربه کرد.
بورس کالا، بازار فیزیکی بورس کالا، بازار سهام، بازار سهام نیوز
محصول در تالار صادراتی

معامله ۱۳ میلیون تن محصول در بورس کالا

آمار معاملات بورس کالای ایران در هفتمین ماه از سال ۱۴۰۲ نشان می دهد ۱۳ میلیون و ۳۴۴ هزار و ۲۷۵ تن انواع کالا و محصول به ارزش ۱۲۴ هزار میلیارد تومان در بازار فیزیکی معامله شد که نسبت به شهریور به ترتیب ۱۱.۶ و ۸.۴ درصد افزایش را در حجم و ارزش به ثبت رساند.

ادامه مطلب »
آپارتمان تجاری و مسکونی

رشد حجم و ارزش معاملات در بازار فیزیکی بورس کالا

در معاملات هفته چهارم مهر بازار فیزیکی بورس کالا بیش از ۳میلیون و ۸۹هزار و ۴۰۰تن انواع محصول به ارزش ۳۳.۳هزار میلیارد تومان دادوستد شد که نسبت به هفته ماقبل به ترتیب رشد یک درصدی و ۱۰ درصدی را در حجم و ارزش معاملات تجربه کرد.

ادامه مطلب »