۴ مرداد ۱۴۰۳

سهام ژاپن

بورس‌های آسیایی کاهشی شدند

معاملات آسیا و اقیانوسیه جلوتر از انتشار داده‌ها و درآمدها روند کاهشی طی می‌کند.