۴ مرداد ۱۴۰۳

شبکه گاز OQ

سهام «شبکه گاز OQ» عمان در بورس مسقط عرضه اولیه می‌شود

شرکت شبکه گاز OQ، که شبکه گازرسانی ابر شرکت نفت دولتی عمان (OQ) را عهده‌دار است، قصد دارد در بورس مسقط، عرضه اولیه سهام انجام دهد.
بورس مسقط، عرضه اولیه؛ سهام «شبکه گاز OQ» عمان، بازار سهام، بازار سهام نیوز