۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

صندوق‌های بخشی

صندوق‌های بخشی برای ۴۰ صنعت بورسی عملیاتی شود

مدیر عامل بورس تهران بیان کرد: نهادهای مالی باید صندوق‌های بخشی متعددی را در ۴۰ صنعت بورسی عملیاتی کنند.