۴ مرداد ۱۴۰۳

بورس تهران

عضویت ۶ کارگزاری جدید در بورس تهران

معاون نظارت بر بازار اعلام کرد: با توجه به سیاست‌های سازمان بورس مبنی بر توسعه کمی و کیفی نهادهای مالی از جمله شرکت‌های کارگزاری و انحصار زدایی و ایجاد فضای رقابتی در ارایه خدمات متنوع، تعداد ۶ شرکت کارگزاری جدید به عضویت بورس تهران درآمدند.
بورس تهران، عضویت، کارگزاری جدید، کارگزاری
بورس تهران

عضویت ۶ کارگزاری جدید در بورس تهران

معاون نظارت بر بازار اعلام کرد: با توجه به سیاست‌های سازمان بورس مبنی بر توسعه کمی و کیفی نهادهای مالی از جمله شرکت‌های کارگزاری و انحصار زدایی و ایجاد فضای رقابتی در ارایه خدمات متنوع، تعداد ۶ شرکت کارگزاری جدید به عضویت بورس تهران درآمدند.

ادامه مطلب »