۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

بورس تهران

عدم نمایش اطلاعات معاملات در سایت TSETMC مشخص شد

مشکل فنی در خود سایت TSETMC به وجود آمد، که از ساعت ۴۴: ۸ در سایت TSETMC به تمامی ذینفعان بازار اطلاع رسانی شد.