۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

بورس بین‌الملل

بورس بین‌الملل بستر جدیدی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی

 رئیس سازمان بورس با بیان‌اینکه موافقت اصولی تأسیس بورس بین‌الملل صادر شده است، گفت: طی دو فراخوان اشخاص حقوقی خواستار تأسیس بورس بین‌الملل شده‌اند که به نظر می‌رسد این بورس تا پایان سال راه‌اندازی شود.
بورس بین‌الملل، سرمایه‌گذاران خارجی، بازار سهام، بازار سهام نیوز
بورس بین‌الملل

بورس بین‌الملل بستر جدیدی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی

 رئیس سازمان بورس با بیان‌اینکه موافقت اصولی تأسیس بورس بین‌الملل صادر شده است، گفت: طی دو فراخوان اشخاص حقوقی خواستار تأسیس بورس بین‌الملل شده‌اند که به نظر می‌رسد این بورس تا پایان سال راه‌اندازی شود.

ادامه مطلب »