۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

صنایع شیمایی ایران

دادوستد ۴۶.۲ هزار میلیارد ریالی حامل‌های انرژی

بورس انرژی ایران در هفته چهارم مهرماه شاهد معاملاتی به ارزشی افزون بر ۴۶.۲ هزار میلیارد ریال بود که طی آن مالکیت انواع فرآورده‌ هیدروکربوری، برق، اوراق سلف، قرارداد آتی، گواهی ظرفیت، گواهی سرمایه‌گذاری صندوق‌های قابل معامله و گواهی سپرده حامل‌های انرژی تغییر کرد.
بورس انرژی، گواهی سپرده حامل‌های انرژی، بازار سهام، بازار سهام نیوز
صنایع شیمایی ایران

دادوستد ۴۶.۲ هزار میلیارد ریالی حامل‌های انرژی

بورس انرژی ایران در هفته چهارم مهرماه شاهد معاملاتی به ارزشی افزون بر ۴۶.۲ هزار میلیارد ریال بود که طی آن مالکیت انواع فرآورده‌ هیدروکربوری، برق، اوراق سلف، قرارداد آتی، گواهی ظرفیت، گواهی سرمایه‌گذاری صندوق‌های قابل معامله و گواهی سپرده حامل‌های انرژی تغییر کرد.

ادامه مطلب »