۳ مرداد ۱۴۰۳

بورس انرژی

پذیرش ۲ کالای جدید در بورس انرژی

کمیته عرضه بورس انرژی ایران با پذیرش برق تجدیدپذیر نیروگاه خورشیدی هرند و کالای «زغال‌سنگ آنتراسیت» شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی بلور کویر در بازار فیزیکی بورس انرژی موافقت کرد.
بورس انرژی، کالا، بازار فیزیکی، برق تجدیدپذیر، نیروگاه خورشیدی هرند، کالای زغال‌سنگ آنتراسیت،