۴ مرداد ۱۴۰۳

کارگزاری بورس بیمه ایران

کارگزاری بورس بیمه ایران به رتبه ۴ معاملات بورس انرژی دست یافت

مدیر عامل شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران در خصوص این توفیق گفت: مطابق گزارش منتشر شده توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار از معاملات شرکت‌های کارگزاری در ۷ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲، کارگزاری بورس بیمه ایران موفق شد در مهرماه به رتبه ۴ معاملات بورس انرژی دست یابد.
بورس انرژی، کارگزاری بورس بیمه ایران، معاملات بورس انرژی، بازار سهام، بازار سهام نیوز
کارگزاری بورس بیمه ایران

کارگزاری بورس بیمه ایران به رتبه ۴ معاملات بورس انرژی دست یافت

مدیر عامل شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران در خصوص این توفیق گفت: مطابق گزارش منتشر شده توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار از معاملات شرکت‌های کارگزاری در ۷ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲، کارگزاری بورس بیمه ایران موفق شد در مهرماه به رتبه ۴ معاملات بورس انرژی دست یابد.

ادامه مطلب »