۸ خرداد ۱۴۰۳

معامله ۵۱.۳ درصد سهام “شاراک” بدون توجه به مقررات بورس باطل اعلام شد!

رییس مجلس بدون توجه به مقررات بورس، معامله بلوک ۵۱.۳ درصدی سهام پتروشیمی شازند را مغایر قانون دانست و آن را ابطال کرد!
بورس انرژی، پتروشیمی شازند، بازار سهام، بازار سهام نیوز