۴ مرداد ۱۴۰۳

گاز بوتان

بورس انرژی میزبان عرضه بیش‌از ۱۰ هزار متانول

بورس انرژی ایران امروز (دوشنبه) میزبان عرضه بیش از ۱۰ هزار متانول متعلق به چند شرکت پتروشیمی است.
بورس انرژی، متانول، فرآورده هیدروکربوری، بازار سهام، بازار سهام نیوز