۴ مرداد ۱۴۰۳

بورس انرژی

معامله ۱۳۴ هزار میلیارد ریالی فرآورده‌ها در بورس انرژی

در نخستین ماه از فصل پاییز امسال دادوستدهایی به ارزش بیش از ۱۳۴ هزار میلیارد ریال در بورس انرژی ایران رقم خورد و مالکیت انواع فرآورده‌ هیدروکربوری، برق، اوراق سلف، قرارداد آتی، گواهی ظرفیت، گواهی سرمایه‌گذاری صندوق‌های قابل معامله و گواهی سپرده حامل‌های انرژی تغییر کرد.
بورس انرژی، فرآورده‌ها، بازار سهام، بازار سهام نیوز
بورس انرژی

معامله ۱۳۴ هزار میلیارد ریالی فرآورده‌ها در بورس انرژی

در نخستین ماه از فصل پاییز امسال دادوستدهایی به ارزش بیش از ۱۳۴ هزار میلیارد ریال در بورس انرژی ایران رقم خورد و مالکیت انواع فرآورده‌ هیدروکربوری، برق، اوراق سلف، قرارداد آتی، گواهی ظرفیت، گواهی سرمایه‌گذاری صندوق‌های قابل معامله و گواهی سپرده حامل‌های انرژی تغییر کرد.

ادامه مطلب »