۲۹ فروردین ۱۴۰۳

کتاب «اشتیاق غیرعقلانی»

معرفی و بررسی کتاب «اشتیاق غیرعقلانی»

نشست معرفی و بررسی کتاب «اشتیاق غیرعقلانی» از اولین و مهتمرین کتاب‌های نوشته شده در حوزه اقتصاد رفتاری به قلم شیلر، برنده جایزه نوبل اقتصاد با حضور اساتید دانشگاه و فعالان اقتصادی در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار می‌شود.
بورس، کتاب «اشتیاق غیرعقلانی»، بازار سهام، بازار سهام نیوز
کتاب «اشتیاق غیرعقلانی»

معرفی و بررسی کتاب «اشتیاق غیرعقلانی»

نشست معرفی و بررسی کتاب «اشتیاق غیرعقلانی» از اولین و مهتمرین کتاب‌های نوشته شده در حوزه اقتصاد رفتاری به قلم شیلر، برنده جایزه نوبل اقتصاد با حضور اساتید دانشگاه و فعالان اقتصادی در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار می‌شود.

ادامه مطلب »