۱ مرداد ۱۴۰۳

هلدینگ خلیج فارس

عرضه دو زیر مجموعه «فارس» در بورس

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس گفت: سهام پتروشیمی اروند و بخشی از پتروشیمی بندر امام در آینده نزدیک در بازار سرمایه عرضه خواهد شد.
بورس، هلدینگ خلیج فارس، سهام، پتروشیمی اروند، پتروشیمی بندر امام، بازار سرمایه، عرضه، بازار سهام، بازار سهام نیوز