۸ خرداد ۱۴۰۳

تکمیل زنجیره سهام عدالت با مدیریت مردم/ تقویت مولد سازی در حوزه پروژه های نیمه تمام و پروژه های عمرانی

سرپرست سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: طی سال های گذشته در حوزه اقتصادی بیشتر به اقتصاد دولتی توجه کرده‌ایم و از مشارکت مردم غافل بودیم؛ امسال با توجه به نامگذاری سال، به دنبال برنامه ریزی‌های عملیاتی برای جلب مشارکت بیشتر مردم در جهش تولید هستیم.

سیلی مردم ایران به دشمن صهیونیستی محکم بود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سیلی مردم ایران به دشمن صهیونیستی که به کنسولگری ایران تعرض کرده بود و خاک کشورمان محسوب می‌شود، محکم و درس‌آموز بود.
بورس، فرابورس، بازار سهام، بورس، بازار سهام نیوز

تکمیل زنجیره سهام عدالت با مدیریت مردم/ تقویت مولد سازی در حوزه پروژه های نیمه تمام و پروژه های عمرانی

سرپرست سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: طی سال های گذشته در حوزه اقتصادی بیشتر به اقتصاد دولتی توجه کرده‌ایم و از مشارکت مردم غافل بودیم؛ امسال با توجه به نامگذاری سال، به دنبال برنامه ریزی‌های عملیاتی برای جلب مشارکت بیشتر مردم در جهش تولید هستیم.

ادامه مطلب »