۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

تغییر حداقل پارامترهای بازارگردانی در اوراق با درآمد ثابت

با توجه به مصوبه هیئت مدیره فرابورس ایران در راستای اجرای مفاد ۲۰ دستورالعمل بازارگردانی در بورس تهران و فرابورس ایران، حداقل معاملات روزانه بازارگردان در اوراق با درآمد ثابت تغییر کرد که جزییات آن در اطلاعیه آمده است.