۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

فرش ایرانیان

عرضه ۴۰۰ میلیارد تومان صکوک مرابحه برای شرکت آهنگری تراکتورسازی

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان از طریق بورس تهران از روز سه‌شنبه مورخ ۰۲/۰۸/۱۴۰۲ در نماد "صاهن۶۷" به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.
بورس، صکوک مرابحه، شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران، ، بازار سهام، بازار سهام نیوز
فرش ایرانیان

عرضه ۴۰۰ میلیارد تومان صکوک مرابحه برای شرکت آهنگری تراکتورسازی

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان از طریق بورس تهران از روز سه‌شنبه مورخ ۰۲/۰۸/۱۴۰۲ در نماد “صاهن۶۷” به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

ادامه مطلب »