۳ مرداد ۱۴۰۳

سبدگردانی اختصاصی ترنج

بهترین بازدهی در بورس با سبدگردانی اختصاصی ترنج

سبدگردانی اختصاصی ترنج با تعیین حد ریسک و دریافت اعتبار از کارگزاری، می‌تواند بهترین بازدهی را برای سرمایه‌گذاران کلان و حقوقی در بورس فراهم آورد.
بورس، سبدگردانی اختصاصی ترنج، مشاور سرمایه گذاری ترنج، نماد بورسی، فرابورسی، ربازارگردانی ترنج، بازار سهام، بازار سهام نیوز