۴ مرداد ۱۴۰۳

تاب‌آوری اقتصاد

تاب‌آوری اقتصاد کشور باید بیشتر شود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: تا زمانی که تاب‌آوری اقتصاد کشور بیشتر نشود، بورس همچنان تحت تاثیرتحولات اقتصاد جهانی خواهد بود.
بورس، تاب‌آوری اقتصاد، بازار سهام، بازار سهام نیوز