۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

دهمین نمایشگاه کیش اینوکس

حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار از طریق شناسایی فعالیت‌های اقتصادی

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در دهمین نمایشگاه کیش اینوکس گفت: در حوزه های مختلف بورس، بیمه، بانک و... نظام‌هایی را تنطیم کرده‌ایم تا مانع از اثرگذاری اشخاص پرریسک در اقتصاد شناسنامه‌دار شویم.
بورس، بیمه، بانک، اقتصاد شناسنامه‌دار، فعالیت‌های اقتصادی، بازار سهام، بازار سهام نیوز
دهمین نمایشگاه کیش اینوکس

حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار از طریق شناسایی فعالیت‌های اقتصادی

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در دهمین نمایشگاه کیش اینوکس گفت: در حوزه های مختلف بورس، بیمه، بانک و… نظام‌هایی را تنطیم کرده‌ایم تا مانع از اثرگذاری اشخاص پرریسک در اقتصاد شناسنامه‌دار شویم.

ادامه مطلب »