۴ مرداد ۱۴۰۳

محیط آزمون بازار سرمایه

رفع قیمت‌گذاری دستوری و تعیین نرخ محصولات براساس عرضه و تقاضا

کارشناس اقتصاد کلان گفت: یکی از مسائلی که همواره تولیدکنندگان، کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه به دنبال حل آن هستند، رفع قیمت‌گذاری دستوری و تعیین نرخ محصولات براساس عرضه و تقاضا در بازار بوده است.
بودجه ۱۴۰۳، سازمان بورس، قیمت‌گذاری دستوری، نرخ محصولات، عرضه و تقاضا، بازار سهام، بازار سهام نیوز
محیط آزمون بازار سرمایه

رفع قیمت‌گذاری دستوری و تعیین نرخ محصولات براساس عرضه و تقاضا

کارشناس اقتصاد کلان گفت: یکی از مسائلی که همواره تولیدکنندگان، کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه به دنبال حل آن هستند، رفع قیمت‌گذاری دستوری و تعیین نرخ محصولات براساس عرضه و تقاضا در بازار بوده است.

ادامه مطلب »