۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

سخنگوی کمیسیون تلفیق

رشد سرمایه‌گذاری در راس امور و برنامه‌های دولت

کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر دولت بتواند مشوق‌هایی را در بودجه ۱۴۰۳ برای سرمایه‌گذاران در کشور در نظر بگیرد، به مرور زمان فعالان اقتصادی ترغیب شده و سرمایه‌گذاری‌های خود را توسعه خواهند داد.