۱ مرداد ۱۴۰۳

سرمایه‌گذاری خارجی

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی

معاون سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در نشست تببین چارچوب فراخوان استفاده از ظرفیت اشخاص حقیقی وحقوقی بخش خصوصی گفت: رویکرد این سازمان امکان سنجی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تشویق، جلب و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در کشور است.
بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری خارجی، بازار سهام، بازار سهام نیوز
سرمایه‌گذاری خارجی

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی

معاون سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در نشست تببین چارچوب فراخوان استفاده از ظرفیت اشخاص حقیقی وحقوقی بخش خصوصی گفت: رویکرد این سازمان امکان سنجی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تشویق، جلب و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در کشور است.

ادامه مطلب »