۸ خرداد ۱۴۰۳

انتشار اطلاعات مالی در موسسه مصاف جرم است/ دستور فوری پیگیری

بانک مرکزی اقدام موسسه مصاف در انتشار اطلاعات مالی و بانکی افراد و بدون دستور قضایی را جرم اعلام کرد.