۳ مرداد ۱۴۰۳

شرکت بانک گردشگری

“وگردش” با قیمت ۷۱۰۰ ریالی به فرابورس آمد

نماد معاملاتی شركت بانک گردشگری، 13 آذرماه با حضور محمدرضا فهمی، مدیرعامل بانک گردشگری، برای اولين بار در بازار دوم فرابورس ايران بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت به صورت حراج گشايش یافت و هر سهم «وگردش» 7100 ریال قیمت خورد.
بانک گردشگری، نماد معاملاتی، وگردش، فرابورس، بازار سهام، بازار سهام نیوز
شرکت بانک گردشگری

“وگردش” با قیمت ۷۱۰۰ ریالی به فرابورس آمد

نماد معاملاتی شركت بانک گردشگری، ۱۳ آذرماه با حضور محمدرضا فهمی، مدیرعامل بانک گردشگری، برای اولين بار در بازار دوم فرابورس ايران بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت به صورت حراج گشايش یافت و هر سهم «وگردش» ۷۱۰۰ ریال قیمت خورد.

ادامه مطلب »